phone 24/7 ASSISTENCA NË RRUGË: +381 (38) 601 046  Kushtet e rrugës: INFO PËR NE • STAFI • LINQET • KONTAKT  GJUHA: SHQ/ENGLISH

Paketa mesme

info 5 xxlI përgjithshëm
Kuota e antarësisë për START modelit anëtarësimi është 200 euro një anëtar shtesë + 66.
Anëtar i rregullt dhe shtesë ndahen përfitimet e modeleve të anëtarësimit të zgjedhur, shërbimi im është territorialisht zonë kosovare.
Viti i parë një anëtar shtesë nga pikat kryesore kur anëtar i rregullt, pavarësisht nga data e pagesës së tarifës vjetore të anëtarësimit për anëtar shtesë.
Përfitimet e anëtarësimit dhe asistenca mund të përdoren vetëm për automjetet e regjistruara.
Një anëtar i bartë shpenzimet që janë më të larta se bonusit të listuara në Rregulloren e modeleve Anëtarësimi Fillimi.
50% zbritje për studentët/et me kohë të plotë 18 deri 25 vjet për personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe për personat me aftësi të kufizuar të caktuar fizike të paktën 50%.

 


12Shërbime falas për të ndihmuar në rrugën për shumën totale të 100 Euro (përfshirë TVSH-në)
Përfitimet e anëtarësimit në anë të rrugës përfitimet Anëtarësimi përdorues ndihma mund të arrihet në mënyrë të përsëritur gjatë vitit të anëtarësimit, me kusht që në këtë moment nevojat e përfitimeve të anëtarësimit të përdoruesve të shërbimit çuan një makinë apo ishte në automjet, dhe referenca me numrin unik të vitit 1987 ka kërkuar ndihmë në rrugë dhe ka pritur për sigurimin e shërbimeve.

 

 

 


3Një automjete falas anijes në rast të një aksidenti apo vjedhje. Nga aksidenti në vendin e zgjedhur nga përfitimet e anëtarësimit përdorues, deri në një bonus maksimale prej 3,000E (përfshirë TVSH-në)

Anëtarësimi përfiton mjetet e transportit në rast të një përdoruesi aksidenti përfitimet e anëtarësimit mund të realizohet një herë gjatë anëtarësimit vitit, me kusht që në këtë moment nevojat e përfitimeve të anëtarësimit të përdoruesve të shërbimit çuan një makinë, ose ka qenë në automjet, dhe referenca me numrin unik të vitit 1987 ka kërkuar mjete transporti dhe priti ofrimi i shërbimeve.

 

 


4

Numër të pakufizuar të shërbimeve në një tarifë bazë të rishikimit të tarifave për shërbimet e asistencës teknike

 

 

 

 

  


5Verifikimet dhe përfitime të tjera të lidhura me automjetin

Kontrolli mund të bëhet gjatë vitit të regjistrimit në territorin kosovarë.

Përfitimet përfshijnë verifikimin e saktësisë së motorit, dhe një kontroll dhe të rregullojë dritat.
Përfitimet e anëtarësimit përdorues ka të drejtë edhe për një një kohë gjatë vitit të anëtarësimit të përdorur lehtësi e çmontimit dhe montimit balancimin e gomave dhe rrota në automjet, dhe është realizuar duke e quajtur

 

 


hand

 Pa pagesë mbajtur automjeti është dëmtuar ose të dëmtuar në një aksident në një maksimum prej dy ditësh

 

 

 

 

  


handshk

Ndihma një herë financiar në rast të vdekjes, në vlerë prej 10.000 euro (TVSH) ose paaftësi të përhershme në shumë prej 20.000 euro (TVSH), si pasojë e një aksidenti trafiku.

 

 

 

 

 


 4Çdo numër i këshilla ligjore në rrugë dhe automjeteve

Dobi të përfitimeve ligjore anëtarësimit këshilla përdoruesve arritur duke kontaktuar Departamentin e anëtarësimit AMCK, telefon, email, letër ose mjete të tjera të komunikimit, në të cilën është e mundur për të qartë të konfirmuar identitetin e përdoruesve të përfitimeve të anëtarësimit.

 

 

 

 


 11Pa pagesë Magazines marrëse AMCK në shtyp ose formë elektronike - përdorues selectable Përfitimet e anëtarësimit

 

 

 

 

 

Për ne
  • Zona Industriale, PN 1000
  • Prishtinë, Kosovë
  • Mobile: +377 (44) 377 744
  • Asisstence: +381 (38) 601 046
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Shërbimet tona
 • Organizimin për të riparuar automjetin në servis
 • Organizimin për të zavencuar automjetin
 • Organizimin për udhtuar me mjete tjera (tren, autobus dhe taxi) blerjën e biletave.
Orari i Zyrës
 • Hëne:7:30 - 5:30
 • Marte:7:30 - 5:30
 • Mërkure:7:30 - 5:30
 • Ejte:7:30 - 5:30
 • Premte:7:30 - 5:30
 • Shtune:7:30 - 3:00
 • Dielle:Mbyllur

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS